ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาททนง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาททนง]

Pprasat13 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 13/30 ปราสาททนง ปราสาททนง [Prasat Tanong] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวรัตนบุรี เที่ยวปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ]

Pprasat04 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 4/30 ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ  [Prasat Watpoesritat] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านสนม [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านสนม]

Pprasat05 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 5/30 ปราสาทบ้านสนม ปราสาทบ้านสนม [Prasat Bansanom] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทยายเหงา [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทยายเหงา]

Pprasat07 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 7/30 ปราสาทยายเหงา ปราสาทยายเหงา [Prasat Yai-ngao] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    บ้านสังขะ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทมีชัย [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทมีชัย เที่ยวปราสาทหมื่นชัย]

Pprasat08 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 8/30 ปราสาทมีชัย ปราสาทมีชัย  [Prasat Meechai] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ::  เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อ 30 มิถุนายน 2524 ชื่ออื่นๆ :              ปราสาทหมื่นชัย ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทเบ็ง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทเบ็ง]

Pprasat10 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 10/30 ปราสาทเบ็ง ปราสาทเบ็ง [Prasat Beng] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านอนันต์ ปราสาทอานาร์ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านอนันต์]

Pprasat11 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 11/30 ปราสาทบ้านอนันต์ ปราสาทบ้านอนันต์  [Prasat Bananan] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ ...