ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทช่างปี่ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวศีขรภูมิ เที่ยวปราสาทช่างปี่]

Pprasat23 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 23/30 ปราสาทช่างปี่ ปราสาทช่างปี่ [Prasat Changpee] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                    ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตาเมือนโต๊จ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวพนมดงรัก เที่ยวปราสาทตาเมือนโต๊จ]

Pprasat26 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 26/30 ปราสาทตาเมือนโต๊จ ปราสาทตาเมือนโต๊จ [Prasat Tamuanhod] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตาเมือน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวพนมดงรัก เที่ยวปราสาทตาเมือน]

Pprasat29 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 29/30 ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือน [Prasat Tamuan] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ :              ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทนางบัวตูม [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวท่าตูม เที่ยวปราสาทนางบัวตูม]

Pprasat30 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >>  แผ่นภาพที่ 30/30 ปราสาทนางบัวตูม ปราสาทนางบัวตูม [Prasat  nangbuatum] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทโอรงา [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทโอรงา]

Pprasat27 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 27/30 ปราสาทโอรงา ปราสาทโอรงา [Prasat Ora-nga] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตาเมือนธม [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวพนมดงรัก เที่ยวปราสาทตาเมือนธม]

Pprasat28 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 28/30 ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนธม  [Prasat Tamuanthom] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ ...

ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านพลวง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านพลวง]

Pprasat25 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลด >> แผ่นภาพที่ 25/30 ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านพลวง [Prasat Banpruang] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ที่อยู่ :                     ...