ของเล่นพื้นบ้าน : กังหัน

กังหัน มีชื่อเรียกตามวัสดุที่นำมาทำกังหัน เช่น กังหันใบเพกา กังหันใบลาน กังหันใบตาล กังหันตอกไม้ไผ่ กังหันไม้ไผ่และกังหันกระดาษ เป็นต้น                 กังหันที่ชาวบ้านเคยเล่นมาตั้งแต่ดั้งเดิม ...

ของเล่นพื้นบ้าน : อีโก๊ะ หรือ เดินกะลา

อีโก๊ะ เป็นของเล่นพื้นบ้านสมัยก่อน เด็กๆและวัยรุ่นมักนิยมใช้เดินและวิ่งแข็งขันกัน   อีโก๊ะมีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ละพื้นที่  เช่น  กบกับ  อีกุบอีกับ  โกบกาบ  ปะกับ  ...

ของเล่นพื้นบ้าน : หนังสติ๊ก

วัสดุอุปกรณ์  1. กิ่งไม้ฝรั่งหรือไม้ฉำฉา หรือกิ่งไม้อื่น ที่มีลักษณะที่เป็นง่าม มีความแข็งและเหนียว 2. ยางที่เป็นแผ่น  กว้างประมาณ 1 ซม.  ความยาวประมาณ 20 ซม. 3. หนังสัตว์หรือหนังเทียม 4. ...

ของเล่นพื้นบ้าน : กระบอกระเบิด

กระบอกระเบิด   เป็นของเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เด็กชายและวัยรุ่นชอบ ทำมาจากลำไม้ไผ่  บรรจุก้อนแก็ส เมื่อจุดไฟ  ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังก้องไปไกล                 การเล่นเพื่อทำให้เสียงอึกทึกครึกโครมเช่นนี้ ...

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ไทย-ลาว : เปรียบเทียบการสอน STS และการเรียนรู้เรื่องนิวเคลียร์ของนักเรียนไทย-ลาว

           นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข (Mr. ANANTASOOK) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)  ของ Yuenyong (2006) ขึ้นมา จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง ปรมาณูเพื่อสันติ

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สาระ ปรมาณูเพื่อสันติ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง อยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สาระอยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี  จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ...