[ดาวน์โหลด] แบบรูปรายการก่อสร้างและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง สพฐ.

model-building-obecขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding >> ทุกโรงเรียนควราวน์โหลดเก็บไว้อ้างอิง

รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ

แบบก่อสร้าง 68 รายการ ตามลิงค์นี้ [http://1drv.ms/1MpVuQk]
และหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 2558 ตามลิงค์นี้ [http://1drv.ms/1VRKFvv]Leave a Comment