บทที่ 7 บอร์ด Micro Bit เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ จากหนังสือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับคนทุกระดับ

เนื้อหา MicroBit ประกอบการอบรมในกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 15-18 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด E-book ไฟล์ PDF ที่นี่ >> [บทที่ 7 บอร์ด MICRO BIT เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ]Leave a Comment