[ดาวน์โหลด] คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แนวปฏิบัติลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

learning-time-policyเนื่องจากมีความเร่งด่วนในการจัดส่งคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะมีการถ่ายทอดสดในวันที่ ๑๕ -๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดส่งคู่มือ จำนวน ชุดละ ๔ รายการ ไปไว้ที่ สพป. เขต ๑ ทุกจังหวัด จึงขอให้ทุกเขตไปรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สพป. เขต ๑ ในจังหวัดของท่าน และขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถจัดส่งไปทุกเขตพื้นที่ได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้ง ๔ รายการ ได้ที่นี่ ประกอบด้วย

๑. [คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”]

๒. [แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓]

๓. [แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖]

๔. [แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓]

ทั้งนี้ สามารถรับชมแนวทางการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทางช่อง DLTV 1 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 – 16.30 น.

รับชมได้ที่ >> [OBEC Chanel] >> หรือทางช่อง [DLTV 1]

 ที่มา [สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Leave a Comment