[ก.ค.ศ.] หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ ก.ค.ศ. ระเบียบการสรรหาผู้แทน ก.ค.ศ. ระเบียบการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.

korkorsor

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

ดาวน์โหลด กฎ ก.ค.ศ. : คลิกเลย >> [กฎ ก.ค.ศ. ที่มา ก.ค.ศ. ฉบับล่าสุดLeave a Comment