[ขยายผล] การอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic ร.ร. นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33

infographic-workshop

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต “ศรีนครเตา” ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยมีวิทยากรคือ นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม, นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ และนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผล จากการเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic กับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) เมื่อวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 อีกด้วย

ตัวอย่าง Infographic สทร. : คลิกเลย >> [ตัวอย่าง Infographic ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้]
คู่มือการฝึกอบรม Infographic สทร. : [คู่มือการฝึกอบรม Infographic]

ผลงาน Infographic ของครูและนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา : คลิกเลย >> [ผลงาน Infographic ของครูและบุคลากรทางการศึกษา]

 



Leave a Comment