Latest มุมผู้เรียน News

อ่านหนังสือเองก็สอบติด ไม่ติวก็สอบติด พิสูจน์แล้ว ทำได้จริง [ติวเอง สอบติดเอง สู้ๆ]

                บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจเด็กนักเรียน ที่มีฐานะยากจน ไม่มีตังค์ไปติว หรือมีตังค์ แต่ไม่สะดวกและขาดโอกาสในการไปติวทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์ ...

เลือกคณะ เลือกเข้าเรียน เลือกสาขาเรียนให้ถูก ก่อนจะเป็นหนึ่งในผู้ว่างงาน

            คนไทยโดยภาพรวม มีสถิติอัตราการว่างงานลดลง แต่บัณฑิตปริญญาตรีต้องเตรียม “เตะฝุ่น” มากขึ้น เพราะจำนวนผู้ว่างงานจากผู้ที่จะจบปริญญาตรีที่มีถึงประมาณ 300,000 คนต่อปี ...